Hy-Line Benelux

Hy-Line Benelux is de exclusieve importeur in de Benelux voor Hy-Line International, een van de belangrijkste legfokbedrijven in de wereld. Voor meer informatie gaat u naar www.hyline.com.

Hy-Line Benelux heeft voor de Benelux markt gekozen om haar distributie van broedeieren, eendagskuikens en jonge hennen te laten uitvoeren door Agromix Broederij en Opfokintegatie. Voor meer informatie gaat u naar www.agromix.nl . Hy-Line Benelux heeft voor de export gekozen voor Pluriton als exclusieve expediteur van broedeieren en eendagskuikens. Voor meer informatie ga naar www.pluriton.com .

Hy-Line Benelux heeft ouderdieren van de legrassen Hy-Line Brown, Hy-Line Silver Brown en Hy-Line CV22 geimporteerd. Deze legrassen zijn geschikt voor de productie van witte en bruine tafeleieren en/of eieren voor de verwerkende industrie. Voor elk houderijsysteem (koloniehuisvesting; scharrel- en volierehuisvesting al of niet met uitloop en biologische houderij) heeft Hy-Line een geschikt ras.